Klima Rebild 2014

I 2014 afholdtes Klima Rebild for første gang - dog under navnet KLIMA 14:14.

I 2014 bestod klimaugerne af:

  • En række besøg – ”mødesteder” – hvor borgerne i Rebild kommune blev inviteret ud på virksomheder, landbrug, landsbyer, skovbrug og fjernvarmeværk, hvor man havde eller var i gang med klimatiltag i form af energibesparelser, genanvendelse, vedvarende energi, økologisk produktion, ressourceoptimering og skovens rolle i klimadebatten.
  • Diskussion af ”Den stor omstilling” v. Jørgen Steen Nielsen.
  • Klimadag for elever på Produktionsskolen og 9. og 10. klasser, ”de mindste” fra Kulturskolen og guidede tur med naturvejleder.