""

Vores Klimaplan

Den grønne omstilling kræver en fælles indsats. I Rebild Kommune har vi lavet et forslag til en klimaplan sammen, så derfor kalder vi forslaget 'Vores Klimaplan'.

Forslaget til 'Vores Klimaplan' er i høring i uge 10 til og med uge 13 - og i den periode finder du forslaget her på rebild.dk.

Derudover har vi lavet en mindre grafisk udgave med de vigtigste pointer - den finder du her: Pixie udgave af Vores Klimaplan.pdf

Sammen om en klimavenlig fremtid

Klimaplanen bliver første skridt på vejen til både at blive klimaneutrale, ved at reducere udledningen af drivhusgasser til nettonul frem mod 2050 og samtidig blive klimarobuste, ved at tilpasse os klimaforandringerne. Den er handlingsorienteret og omfatter hele kommunens geografiske område.

For at gøre Vores Klimaplan til virkelighed, så skal både borgere, foreninger og erhverv være med til at sætte handlinger i gang og finde endnu flere gode løsninger til et godt klimavenligt liv. 

Klimaplanen bliver inddelt i følgende fem temaer: Læring og Levevis, Natur, Skov og Landbrug, Energi og Mobilitet, Cirkulær Økonomi samt Klimatilpasning. Du kan læse nærmere om de respektive temaer nedenfor.

 

DK2020

Rebild Kommune blev i oktober 2021 officielt optaget i den sidste runde af det nationale DK2020 projekt 'Klimaplaner for hele Danmark'. Deltagelsen betyder, at der skal ske et markant gearskifte i klimaindsatsen for at kunne leve op til Parisaftalen, og dermed anskueliggøre hvordan vi bliver klimaneutrale samt opnår klimarobusthed i 2050.

Vores Klimaplan udarbejdes indenfor rammerne af C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) og kommer til at indeholde indsatser for både klimatilpasning og reduktion af drivhusgasser. Den vil omfatte alle sektorer inden for Rebild Kommunes geografiske område. Derudover har inddragelse og partnerskaber et særligt fokus.

Forud for DK2020 deltog Rebild Kommune i DN's klimakommuneaftale. Her blev der hvert år udarbejdet et drivhusgasregnskab i perioden fra 2008 til 2019. Drivhusgasregnskaberne kan findes her.

Vores Klimaplan