Styregruppen

Der er nedsat en styregruppe for Klima Rebild, som refererer til byrådet og varetager Klima Rebilds overordnede rammer og økonomi.

Styregruppen består af følgende medlemmer:

Formand for styregruppen: 

Tove Nyegaard (Centerchef for Center Natur og Miljø, Rebild Kommune)

Medlemmer af styregruppen:

Sussi Handberg (Æresmedlem, initiativtager til Klima Rebild)

Claus Haparanda (Støvring Kraftvarmeværk)

Anette Bruun Hansen (Rebildcentret)

Kersten Bonnen (Vild med Rebild, Landsbyrådet, Himmerlandsbyen)

Mette Kann-Christiansen (kommunal projektleder af Klima Rebild).