Historien om Klima Rebild

Idéen til Klima Rebild begyndte at spire tilbage i 2012 efter Rebild Kommune havde vedtaget den første klimahandlingsplan året forinden. Heri stod det beskrevet at næste skridt på vejen var aktiviteter blandt borgere, erhvervsliv og organisationer. På baggrund heraf tog Det Grønne Råd initiativ til at rejse det centrale spørgsmål: 

”Hvordan får vi borgerne til at deltage og aktivt engagere sig i klimaomstillingen i kommunen?”

Dette blev udgangspunktet for en dialog herom med politikerne og det samlede byråd afsatte i 2013 midler til den første klimamesse og vedtog samtidig konceptet for Klima Rebild. Her var det bærende fortællingen om, at vi som mennesker kan forandre, især når vi står overfor store fælles udfordringer. Der blev samtidig taget udgangspunkt i følgende principper:

  • Vi skal fremhæve de gode eksempler
  • Vi skal bygge på vores historie
  • Vi skal have modet til at gå foran og vise, at vi tør tro på borgerne. For uden borgernes aktive medvirken når vi ikke målene.

Det første stormøde blev afholdt i september 2013 og alle interesserede var inviteret med indenfor. Her blev deltagerne inddelt i arbejdsgrupper efter interesseområder og alle gik i gang med at planlægge aktiviteter til de første klimauger. De første klimauger blev afholdt i uge 14 i 2014 med en lang række klimaaktiviteter. 

I 2015 blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra både lokalsamfundet og erhvervslivet samt forvaltningen. Styregruppen fik ansvaret for at fordele midler til aktiviteter og arrangementer. De efterfølgende år blev der årligt bevilget 100.000 kr. til at gentage initiativet Klima Rebild, der år for år voksede sig større 

I 2018 fik Klima Rebild en fast årlig bevilling og beløbet blev øget til 200.000 kr. Det blev samtidig besluttet, at der skulle gives sekretariatsbistand til Klima Rebild. 

I 2020 meldte Rebild Kommune sig ind i et nationalt projekt omkring klimaplaner for hele Danmark og gik i gang med at udarbejde en handlingsorienteret klimaplan for hele kommunen. Her er Klima Rebild allerede et stærkt fundament for klimaindsatsen i hele Rebild Kommune – og det giver derfor mening at Klima Rebild officielt bliver en kommunikationsplatform for hele klimaindsatsen året rundt.