Om Klima Rebild

Klima Rebild er en fælles indsats hvor Rebild Kommune, frivillige ildsjæle og en lang række institutioner, virksomheder og interesseorganisationer sætter klimaet øverst på dagsordenen. Klima Rebild foregår som udgangspunkt i to uger hvert år, hvor vi arrangerer mange forskellige aktiviteter og andet i hele kommunen med udgangspunkt i klima. 

Klima Rebild er udsprunget på baggrund af drøftelser i Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune. Det Grønne Råd har gennem en årrække været forum for en bred diskussion af klimaforholdene set fra de forskellige repræsentanters ofte vidt forskellige synspunkter. Det Grønne Råds mål har derfor ikke været at skabe enighed om, hvad vi skal gøre for at imødegå klimaforandringerne, men at igangsætte diskussioner, aktiviteter og handlinger ud fra den hverdagssituation, vi hver især befinder os i.

Det er kendetegnende, at Klima Rebild er meget bredt funderet. Alle klimatiltag er velkomne, ingen klimatiltag dømmes ude og det vigtigste er, at der er nogen, som tager ejerskab for de klimatiltag, der foreslås. 

I 2013 besluttede Rebild Byråd for første gang at bevilge 100.000 kr. til at gennemføre en klimakampagne i 2014. Denne beslutning er siden fulgt op med bevillinger til kampagner i 2015, 2016 og 2017. Siden klimaugerne i 2018 har byrådet besluttet at afsætte 200.000 kr. årligt. Arrangører har mulighed for at søge om tilskud til arrangementer i klimaugerne ved styregruppen. Klima Rebild er indtil 2020 hvert år blevet holdt de sidste to uger før påske.

I Klima Rebilds leveår er indholdet i klimaugerne blevet skabt af en stadigt voksende gruppe af interesserede borgere, skoler, virksomheder og foreninger samt Det grønne Råd. I løbet af året mødes interesserede og planlægger årets klimauger. Møderne foregår på forskellige lokaliteter i kommunen. For eksempel har møder været afholdt på virksomheden Keflico samt i Businesspark Nord, hvor møderne startede med introduktion af værterne, og en præsentation af deres arbejde med klima, miljø og bæredygtighed.