Virksomhedsbesøg hos De Grønne Hvidevarer

Hvidevarer - fra affald til produkt. Ca. 140.000 tons hvidevarer bliver hvert år kasseret alene i Danmark. Kom og se og hør hvordan De Grønne Hvidevarer omdanner dem til ”nye” produkter.

De Grønne Hvidevarer giver en rundvisning i virksomheden og et indblik i processen, lige fra maskinerne bliver afhentet fra genbrugsstationer m.v. til at de fremstår som salgsklare ”nye” produkter med garanti.

Lovgivning og modstridende interesser, har tidligere umuliggjort forretningsmodeller baseret på genbrug af hvidevarer. Men nu er det lykkedes at få lavet aftaler, med de rette aktører og myndigheder.