Træet som ressource

En aften om træ, skov og klima - Er træ et klimaveligt råstof? Er skovene vores stærkeste kort mod klimaforandringerne?

En aften om Træ, Skov og Klima. Der er mange myter og meldinger om forholdet mellem verdens skove og klimaet. Er træ et klimavenligt materiale? Er anvendelse af træ bæredygtigt? Som tømmer og til møbler. Som energiressource til energiproduktion. Ødelægger det klimaet eller bidrager træanvendelse til at modvirke klimaforandringerne? Kom og bliv lidt klogere på de - ofte komplicerede sammenhænge mellem træ, skov og klima.

Aftenen byder på to spændende oplæg og efterfølgende debat.

Er Træ et klimavenligt råstof? v/Simon Auken Beck, konsulent i Træ- og Møbelindustrien

  • Træ spiller en vigtig rolle i fremtidens fossilfrie samfund. Især hvis vi bruger træ til for eksempel huse og møbler. Derfor skal vi bruge mere træ og plante flere træer.

De dyrkede skove – vores stærkeste kort mod klimaforandringer? v/Palle Madsen, professor i skovdyrkning ved Københavns Universitet

  • Verdens befolkning når i 2050 sikkert 9 mia. mennesker, som samtidig er betydeligt rigere end i dag. Verdens behov for træ forventes at 3-4 dobles. Træ og biomasse fra dyrkede produktive skove leverer i dag 33-50% af verdens forbrug af industritræ fra kun 7% af verdens skovareal. Træ er en fornybar ressource, som ligesom strøm fra vindmøller og solpaneler bidrager til, at vi kan vriste os fri af fossil energi. Danske skove falder indenfor kategorien af dyrkede skove. Hvordan får vi enderne til at nå sammen i forhold til produktion, biodiversitet og friluftsliv? Ingen kan med sikkerhed sige det, men lad os forsøge at få overblik over nogle af de behov og problemer, som vi må tilfredsstille og søge løsninger på.