Thøger Larsens ærefrygt for naturen

Kan vi i os selv finde ærefrygten for naturens forskellige kræfter som "en levende guddommelig kraft"?

Thøger Larsen kan i sin naturlyrik - fx i ”Danmark, nu blunder den lyse nat” lovsynge den levende natur på en måde, vi alle genkender.   Men kan vi også i os selv finde den ærefrygt for naturen, som kommer til udtryk i hans udsagn om, at de forskellige kræfter i naturen er "en levende guddommelig kraft"?

Vi synger et par af hans kendte sange og Mogens Pahuus fortæller om Thøger Larsens syn på naturen og den menneskelige natur.

Thøger Larsen levede det meste af sit liv i Lemvig. Hans hovedindsats var som lyriker. Han var også amatørastronom og oversætter af oldgræsk og oldislandsk poesi samt Omar Khajjam’s Rubaiyat.