Skov, klima og CO2 - Hvad er op og ned i debatten?

Der er kun en mekanisme som kan suge CO2 ud af atmosfæren. Det er grønne planters vækst. Træer kan også lagre CO2. Men er det så forsvarligt at fælde træer? Bør vi lade alle træerne stå?

En halv times oplæg med fakta om skov, CO2 og klima med efterfølgende skovtur med debat om træernes og skovenes funktioner og hvordan vi kan maximere både deres klimagavnlige virkninger og deres andre funktioner som både træproducenter, rum for friluftslivets udfoldelser, beskyttelse af vores grundvandsressourcer og hjemsted for dyre og planteliv.