Skal vi dyrke korn eller klima?

Temaaften med foredrag og debat om de lavtliggende markers potentiale i kampen for klimaet. Skal vores ådale omlægges til CO2-lagring og natur?

Agri Nord og DN inviterer til temaaften, hvor forsker Jørgen E. Olesen giver et indblik i de videnskabelige muligheder for CO2-lagring på lavbundsjorde.

Derefter fortæller Thomas Hartung om de praktiske erfaringer med CO2-lagring på Barritskov Gods.

Inden pausen fortæller Sofus Rex fra Miljøstyrelsen om de 150 mio. kr. som er afsat i Klimapakken til bl.a. jordfordeling.

Aftenen afsluttes med debat ledet af DR-journalist Dan Grønbech mellem oplægsholderne, Agri Nord, DN og tilhørerne.