Seminar: Jesper Theilgaard og Naturstyrelsen

Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Skørping. Billetpris: 100 kr., betales ved indgangen.

  • Lørdag 12. marts kl. 11-17

Tilmelding: Billetter kan KUN reserveres på mail til Sara Tornøe: sato@rebild.dk efter først til mølle princippet.

Danmarks Naturfredningsforenings Klimanetværk holder deres årlige seminar på Rebildcentret midt i klimaugerne. En del af seminaret afvikles i samarbejde med Rebild Kommune og er åbent for deltagelse for alle med interesse for emnet.

Det åbne program

11-12: Mellem orkaner og klimaændringer – oplæg ved DR's klimaekspert og meteorolog Jesper Theilgård, som også taler om perspektiverne for klimaet efter COP21.

12-12.30: Frokost.

12.30-14: Debat med Jesper Theilgaard.

14-14.30: Kaffe og kage.

14.30-16: Skovens betydning for forbedring af klimaet – oplæg ved Christian Lundmark Jensen, Naturstyrelsens repræsentant i internationale fora og Bendt Egede Andersen, skovrider Naturstyrelsen Himmerland.         

16-17: Debat med Naturstyrelsen.

Rebild ligger midt i skoven. Vi har derfor valgt at sætte fokus på træer og planters betydning for klimaet på seminaret under Klima Rebild.

Lørdag vil der blive sat fokus på de internationale bestræbelser på at øge skovtilvæksten til gavn for såvel det lokale miljø som det globale klima. Planlægning, beplantning og udvikling af skove er væsentlige aktiver til forbedring af klimaet. Dette belyses i en international sammenhæng. I referater fra COP 21 i Paris hører vi for eksempel, at tilplantning af et bælte med skov i den sydlige del af Sahara på tværs af det afrikanske kontinent er et af de tiltag, der er ved at blive realiseret ... og så er der alle andre tiltag, som vi intet kendskab har til.

Ligeledes vil skovens betydning for forbedring af klimaet blive belyst både nationalt og lokalt ikke mindst i relation til den nationale målsætning for skovtilvækst. Skoven er et væsentligt aktiv i udviklingen af biodiversitet, hvorfor planlægning af skov, udvikling og bevarelsen af skove i alle stadier (alder, udbredelse, lysåbenhed, diversitet med videre) gennem skovrejsning, "springe i skov" og som bynære skove vil gavne naturen og klimaet.