Plads til både landbrug og natur?

Debatmøde om klima og arealanvendelse

AGRI Nord, Danmarks Naturfredningsforening og Klima Rebild inviterer til debatmøde om klima og arealanvendelse.

Aftenens program:

17.00 -18.15: Oplæg fra fire igangværende projekter i Himmerland

  • Naturen - en rentabel del af landbruget. Velux-projektet v. Peter Brinkmann Kristensen, projektleder
  • Fælles Forandring ved Glenstrup sø – fjerde demonstrationsprojekt om multifunktionel jordfordeling/Realdania-projekt v. Søren Møller, formand Collective Impact, og Rasmus Fuglsang Frederiksen, projektleder Mariagerfjord Kommune.
  • LIFE IP - landmanden som naturforvalter v. Naturstyrelsen, Landbrug og Fødevarer og Åge V. Jensens Fonde v. Bendt Egede Andersen, skovrider Naturstyrelsen Himmerland
  • Nystartet projekt om arealforvaltning v. Irene Viborg projektleder Seges 

18.15 -19.00: Spisning

19.00 -19.15: Flemming Møller Mortensen indleder den efterfølgende debat med et indlæg om Regeringens konkrete handlinger for at sænke drivhusgasserne i landbruget set i forhold til arealanvendelsen og igangsættelse af en jordreform

19.15 -21.00: Paneldebat med oplægsholderne samt Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord og Morten Petersen, afdelingschef DN samt Flemming Møller Mortensen gruppeformand i Socialdemokratiet og valgt i Himmerland.
- Styret af journalist Søren Bjørn-Hansen