Paludikultur

Paludikultur – dyrkning af afgrøder på lavbundsjorde med miljø-, klima- og natureffekt.

Rebild Erhvervsudviklingsråd, Rebild Kommune, lokalt landbrug og forskningsinstitutioner samarbejder om et projekt, der har til formål at udvikle et bæredygtigt forretningspotentiale for landbruget i harmoni med naturen. Projektet er inspireret af erhvervskonferencen under Klima Rebild 2015. Projektet i opstartsfasen, hvor parterne er i gang med den grundlæggende dialog i forbindelse med realisering af projektet.