Opgørelse af kommunernes produktion af drivhusgasser

PlanEnergi introducerer for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland et nyt regnskab til at opgøre produktion af drivhusgasser på kommunalt niveau.

Værktøjet opgør drivhusgasemission og kulstoflager fra landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse samt industrielle processer og affald og spildevand. Regnskabet supplerer det tidligere regnskab for CO2-udledning for energisektoren. 

I klimaugerne bliver der afholdt et internt møde for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.