Naturen som miljøforvalter - Rodzoneteknik

Jørgen Løgstrup fortæller om rodzoneteknikkens anvendelse til bl.a. spildevandrensning.

Med rodzonemetoden opbygger man et mikrobiologisk jordfilter, der kan nedbryde spildevand, olie og binde tungmetaller ind som krystaller. Ved at anvende naturmetoder fremkommer der overraskende klimastabiliserende miljøeffekter.

Jørgen Løgstrup, der har introduceret Rodzonemetoden internationalt og bidraget til etablering af nogle tusind anlæg i over 30 lande, vil fortælle om naturmetoder på baggrund af gennemførte projekter siden 1980. Rodzoneteknikken anvendes både til spildevandsrensning, slambehandling og luftrensning. Foredraget bliver illustreret med eksempler fra forskellige verdensdele.