Naturen som miljøforvalter, foredrag med Jørgen Løgstrup

Et spændende foredrag om, hvordan naturen fungerer i sig selv, og hvordan vi gør brug af den.

Vi bruger naturen til at producere fødevarer, energi, lægemidler og til pynt.

Naturen er også producent af ilt med samtidig optagelse af kultveilte. Et bøgetræ med en kronediameter på 5m producerer den mængde ilt et menneske optager – der er balance mellem et løvtræ og en person. Dette er imidlertid kun en begrænset del af naturens funktioner.

Vi henter en stor del af vore teknologier og kemiske reaktioner fra naturen, men vi gør det ved at isolere processen fra naturen, og derved bliver den enkelte proces ofte energikrævende og kan få negative bivirkninger. Det står i modsætning til funktioner i naturen der ofte har flere positive bieffekter.

Jørgen Løgstrup har igennem 35 år arbejdet med naturnære projekter i flere lande med såvel spildevandsrensning, naturlig rensning af jordforurening, omsætning af affald til biogødning, luftrensning med planter, naturlig køling og
opvarmning af bygninger mm.