Nærvarme – en mulighed i de små samfund?

Hvordan løses udfordringen med at få udskiftet de mange olie-, gas- og pillefyr, der står rundt omkring i kommunens små samfund?

Fjernvarme er på mange måder den mest bæredygtige måde, at opvarme og forsyne et hus med varme. Hvis bare man kunne udskifte de olie-, gas- og pillefyr, der står rundt omkring i kommunens små samfund, så ville vi kunne gøre en kæmpe forskel for klima og miljø. Det giver dog ikke altid mening, at lægge fjernvarmerør ud fra de allerede eksisterende fjernvarmeværker i kommunen. Det vil koste alt for mange penge. Det vil også koste alt for mange penge, for den enkelte forbruger, hvis han eller hun selv skal udskifte sin olie-, gas- og pillefyr med f.eks. en varmepumpe. 

Findes der en løsning på dette – f.eks. hvor private grønne fonde eller lokale fjernvarmeværker står for investeringen i varmepumper mv., således at forbrugeren betaler et abonnement for sin varmeforsyning fremover?

Det vil Klima Rebild undersøge i år med en række møder i de mindre samfund i kommunen. Vi vil have firmaer og fonde med, som konkret vil give et bud på, hvordan en løsning vil se ud både økonomisk, men også klimamæssigt for det konkrete område og samfund.