Klimaskov og livstræer

Hvad har skovens træer med klima at gøre – gør de en forskel?

Som et led i Rebild Kommunes klimauger kan du tage med på tur i Mosskoven og høre om skovens klimamæssige betydning på global plan såvel som lokalt plan. Hvorfor er træer vigtige for klimaet, og hvorfor er gamle træer vigtige for skovens liv. Vi afprøver appen ”Livstræer” for at fremtidssikre enkelte af træerne – der så skal stå urørte tilbage.