Klima Rebild i Tuen og Kløvermarken

Også i år deltager børnehaverne Tuen i Haverslev og Kløvermarken i Ravnkilde i Klima Rebild.

Vi indsamler igen affald i lokalområdet med børnehavebørnene i uge 13 og 14.

Vi snakker med børnene om, hvordan vi sorterer, hvilket de også kender fra dagligdagen, da vi i forvejen sorterer pap/papir, plast/metal og restaffald.

Derudover deltager børnehaverne i den store landsindsamling af affald i uge 17, hvor vi i år skal tæller, hvor mange stykker plastik,  dåser, flasker, cigaretskoder vi finder.