Fremtidens byggeri - træbyggeri og bæredygtigt byggeri

Kom og se det nyåbnede Børnehuset Rådyret, et bæredygtigt DGNB byggeri og hør nærmere om fremtidens bæredygtige byggeri, herunder træbyggeri

Byggeriet spiller en vigtigt rolle, når det drejer sig om at reducere CO2 - det stiller vi skarpt på til dette arrangement.

Både det offentlige, erhvervslivet og private stiller større krav til bæredygtige byggemetoder, hvilket bygge- og anlægsbranchen mærker i stigende grad.

Det nyåbnede 'Børnehuset Rådyret' er rammen for dette arrangement. 'Børnehuset Rådyret' er et DGNB-certificeret byggeri, som en af vores lokale bygge- og anlægsvirksomheder har deltaget i. På mødet vil repræsentanter fra Rebild Kommune og Rambøll fortælle om forløbet af byggeriet og de resultater, der kendes nu. Der bliver også muligt at få en rundvisning i det nye børnehus. 

Træ kan være med til at spille en stor rolle i bæredygtigt byggeri. På mødet vil der derfor være oplæg om træbyggeri, herunder CLT-byggeri. CLT står for Cross Laminated Timber. CLT-elementer er massivtræselementer, der har egenskaber som beton, hvorved det er muligt at bygge stort, højt og hurtigt. Vi skal høre om, hvordan træ kan afløse stål og beton, og hvordan træbyggeri kan være den bedste løsning, når der skal reduceres CO2.

Endeligt er der mulighed for at få et smugkig på planerne for det kommende 'Børnehuset Klepholm', der skal opføres som et bæredygtigt træbyggeri.